Przepusty kablowe PKL przeznaczone są do uszczelniania kabli, przewodów, ewentualnie rur prowadzonych przez elementy budowlane. Spełniają one funkcje uszczelniające i chronią przed skutkami zawilgocenia kabli, przewodów urządzeń elektrycznych, zalewania fundamentów, piwnic wodą jak również przedostawaniem się gazu. Przepusty te składają się z dwóch tarcz metalowych okrągłych z otworami, przez które przechodzi kabel, a pomiędzy tarczami znajduje się wkład gumowy uszczelniający. Tarcze metalowe skręcane na obwodzie śrubami powodują ściśnięcie gumy, a tym samym uszczelnienie kabla oraz uszczelnienie przepustu względem betonowych ścianek. Rodzaje przepustów:

  • PKL-125 – przepusty o 125 mm dla kabli nN z 1 otworem
  • PKL-170 – przepusty o 170 mm dla kabli SN z 3 otworami
  • PKL-170 – przepusty o 170 mm dla kabli SN z 3 otworami – dzielone

Przepusty PKL-170 /dzielone/ umożliwiają łatwy montaż na ułożonych wcześniej kablach. Wszystkie typy przepustów PKL poddano badaniom na wytrzymałość ciśnienia wody w niezależnej jednostce badawczej. Osiągnięto wynik pozytywny przy zastosowaniu ciśnienia 5 barów.

Przepusty SNŚrednica kabla
PKL-170-3/40od 35 do 41 mm
PKL-170-3/35od 30 do 36 mm
PKL-170-3/30od 25 do 31 mm

Przepusty nNŚrednica kabla
PKL-125-1/64od 59 do 65 mm
PKL-125-1/54od 49 do 55 mm
PKL-125-1/49od 44 do 50 mm
PKL-125-1/45od 40 do 46 mm
PKL-125-1/40od 38 do 42 mm
PKL-125-1/36od 31 do 37 mm
PKL-125-1/30od 25 do 31 mm
PKL-125-1/23od 19 do 25 mm
PKL-125-1/19od 14 do 20 mm