Rozdzielnica R36 przeznaczona jest do rozdziału energii elektrycznej o częstotliwości 50Hz, przy napięciu znamionowym 36kV. Wnętrze pola rozdzielnicy rozwiązano jako jednoprzedziałowe osłonięte. Szyny zbiorcze pomiędzy polami poprowadzono w izolatorach przepustowych. Pola przystosowane są do wyprowadzenia kablowego jak i zasilania z linii napowietrznej. Pola zapewniają pełne bezpieczeństwo obsługi, uzyskane poprzez zastosowanie odpowiednich blokad mechanicznych i elektrycznych. Pola wyposażone zostały w prowadnice dla wprowadzenia płyty izolacyjnej pomiędzy bieguny otwartego odłącznika szynowego. Kontrola napięcia realizowana poprzez izolatory reaktancyjne oraz pomiary lokalne prądu i napięcia. Wskaźniki położenia (diodowe), oddzielny dla odłącznika i uziemnika, zainstalowane na drzwiczkach przedziału niskonapięciowego. Załączanie i wyłączanie wyłącznika miejscowe przyciskami z elewacji pola lub zdalnie z zabezpieczenia. Zamknięcie lub otwarcie uziemnika ręczne bezpośrednie. Napędy ręczne bezpośrednie wyposażone są w blokady elektromagnetyczne. Zabezpieczenia w polach rozdzielnicy realizowane są za pomocą urządzeń cyfrowych (MUPASZ710, Mega-MUZ-2 itp.). Urządzenia te tworzą kompletny system zabezpieczeń sygnalizacji, automatyki, sterowania i pomiarów pól średniego napięcia. Pozwalają one na rejestrację zadziałań poszczególnych zabezpieczeń wraz z informacją o czasie zadziałania zabezpieczenia i wartości parametrów, które spowodowały zadziałanie.

Wymiary celki: szerokość (mm) – 1500; głębokość (mm) – 1577, 2027; wysokość (mm) – 2700.

Dane techniczne

napięcie znamionowe36 kV
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pola zasilającego400 A
prąd znamionowy ciągły pola transformatorowego/liniowego300 A
prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany obwodu głównego i uziemienia14,8 kA
prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany połączeń uziemiających15 kA
prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany obwodu głównego i uziemienia6 kA/1s
prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany połączeń uziemiających5,7 kA/1s
odporność na działanie łuku prądu zwarciowego o wartości spodziewanejIud=16,4 kA/1s; Iż=6,1 kA/1s
stopień ochrony osłon pola transformatorowego / zasilającegoIP4X / IP2X

Rozdzielnica posiada atesty nr 481 i 627 wydane przez Instytut Energetyki w Warszawie.