Rozgałęźnik kablowy typu RKL służy do rozdziału energii elektrycznej o napięciu 6 ÷ 20 kV. Obudowę stanowi kiosk żelbetowy składający się z części nadziemnej wraz z przykręcanym dachem i fundamentem – w całości stanowiących monolit. Drzwi dwupołówkowe mogą być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej i pokryte są farbą. Rozgałeźnik wykonany jest na bazie listew rozgałęźnych konektorowych SN. W przypadku potrzeby odgałęzienia – odczepu pojedynczego lub podwójnego z linii kablowej SN (np. do transformatora), można zastosować rozgałęźnik kablowy wyposażony w listwy rozgałęźne konektorowe trzypunktowe lub czteropunktowe. Podłączenie kabli zasilających i odgałęźnych do listew dokonuje się poprzez podłączenie konektorowe (głowice konektorowe kątowe SN o prądzie znamionowym 250 A). Rozgałęźnik kablowy może być wyposażony dodatkowo w:

  • zatyczki izolacyjne przepustu,
  • zaślepki izolacyjne głowic kablowych,
  • zaślepki uziemiające głowic kablowych.

Wyróżniamy dwa typy rozgałęźników:

  • RKL-1,5b – rozgałęźnik trzypunktowy,
  • RKL-1,8b – rozgałęźnik czteropunktowy.

Dane techniczne

napięcie znamionowe12 kV; 24 kV
prąd znamionowy ciągły200 A
stopień ochrony obudowyIP43
wymiary dla RKL-1,5b (szer./gł./wys.)1500 / 600 / 2000
wymiary dla RKL-1,8b (szer./gł./wys.)1800 / 600 / 2000

UWAGA
Rozgałęźnik kablowy może być załączony pod napięcie tylko z włożonymi głowicami konektorowymi w gniazda listwy lub z zabezpieczeniem w postaci zatyczki izolacyjnej w gniazdach listwy.
W przypadku odłączonych kabli, należy zabezpieczyć również głowice konektorowe za pomocą zaślepek izolacyjnych lub uziemiających.