Rozdzielnica inteligentna RSL-I jako element sieci Smart Grid zrealizowana została w ramach programu INNOTECH ID 182726, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o. Rozwiązanie to zostało opracowane przez konsorcjum przemysłowo-naukowe, w skład którego wchodzą:

 • Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o. – jako lider konsorcjum,
 • Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie,
 • Transformex Sp. z o.o. w Warszawie,
 • Politechnika Łódzka.

Nowości w rozdzielnicy

 • Nowy system pomiaru energii elektrycznej polegający na zastosowaniu nowatorskiego rozwiązania hybrydowych przekładników prądowo-napięciowych z elementami elektronicznymi. Pozwala to wyeliminować użycie celki pomiarowej oraz podwójnej liczby przekładników (przekładniki prądowe i napięciowe). Przekładniki prądowo-napięciowe są również wykorzystywane do celów zabezpieczeniowych i diagnostycznych.
 • Inteligentny sterownik polowy ISP 70 przystosowany do współpracy z sieciami Smart Grid – ze standardem komunikacyjnym IEC 61850.
 • Rozbudowany mechanizm diagnostyczny zapewniony przez szereg nowych modułów sterownika ISP 70, takich jak: analizator jakości energii, moduł zdalnej diagnostyki, moduł rejestratora kryterialnego oraz moduł komunikacji w standardzie IEC 61850, pozwalający na pełny monitoring stanu technicznego rozdzielnicy i informowanie użytkownika o zaistniałych zdarzeniach.
 • Pomiar temperatury styków szyn i wilgotności powietrza w celce.

Dzięki powyższym rozwiązaniom użytkownik dużo wcześniej będzie poinformowany o wykrytych potencjalnych zagrożeniach, nieprawidłowych parametrach pracy systemu elektroenergetycznego i będzie mógł dokonać działań korygujących.

Zalety rozdzielnicy

 • pełna sterowalność – lokalna i zdalna
 • samodiagnostyka
 • element sieci Smart Grid
 • bezpieczeństwo obsługi
 • minimum zakresu czynności obsługowych przez personel
 • wysoka niezawodność pracy

Dane techniczne

napięcie znamionowe17,5 kV24 kV
poziom znamionowy izolacji95 kV / 38 kV95 kV / 50 kV
prąd znamionowy szyn zbiorczych630 A, 1250 A
prąd zwarciowy krótkotrwały20 lub 25 kA/1s
prąd znamionowy pola wyłącznikowego630 A, 1250 A
prąd znamionowy pola rozłącznikowego630 A
prąd znamionowy pola z rozłącznikiem bezpiecznikowym63 A
odporność na łuk wewnętrzny20 kA/1s
stopień ochronyIP4X
częstotliwość znamionowa50 Hz
temperatura pracyod -5 do +40 oC

Certyfikat Zgodności nr 049/2017 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie