Rozdzielnice SN typu RSL w wariantach 1 i 6 wykonane są w podziałce 650mm z napędami bezpośrednimi, pracującymi w układzie tylnym (odwrotnym) z odpowiednio zastosowanymi rozłącznikami z uziemnikami. Warianty te różnią się między sobą typem zastosowanych rozłączników:

WARIANT 1 – zastosowane są rozłączniki ABB typu OR.

WARIANT 6 – zastosowane są rozłączniki ZWAE typu OM.

Uruchomienie rozłącznika (załącz lub wyłącz) następuje po włożeniu odejmowanej dźwigni w gniazdo napędowe znajdujące się bezpośrednio na wale rozłącznika. To samo dotyczy dźwigni napędowej do noży uziemiających. Tak skonstruowany napęd pozwala zminimalizować szerokość celki. Rozłączniki z nożami uziemiającymi posiadają fabrycznie wykonaną blokadę mechaniczną uniemożliwiającą załączenie rozłącznika przy zamkniętym uziemniku i odwrotnie – zamknięcie uziemnika przy załączonym rozłączniku.

Układ szynowy wykonano z izolowanego pręta miedzianego. Przegrody między celkami wykonane są z płyt izolacyjnych. Warianty 1 i 6 rozdzielnicy SN typu RSL występują tylko w wykonaniu standardowym „0” (rozdzielnica ta nie jest łukoochronna).
Wymiary celki (szer./gł./wys.) – 650/950/1850 lub 2000 mm

Dane techniczne

napięcie znamionowe17,5 kV24 kV
poziom znamionowy izolacji95 kV / 38 kV125 kV / 50 kV
prąd znamionowy szyn zbiorczych400 A, 630 A
prąd znamionowy pola transformatorowego z OR40 A
prąd znamionowy pola transformatorowego z OM63 A
prąd znamionowy szczytowy wytrzymywanydo 40 kA z OMB
prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywanydo 16 kA/1s z OMB
stopień ochronyIP2XD lub IP4X

Rozdzielnica RSL wariant 6 posiada Certyfikat Zgodności nr 059/2014 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.