Rozdzielnica wykonana jest w podziałce 600 (710) mm z napędami bezpośrednimi, pracującymi w układzie tylnym (odwrotnym) z zastosowaniem rozłączników z uziemnikami Moeller’a typu KLS. Uruchomienie rozłącznika następuje po włożeniu odejmowanej dźwigni napędowej w gniazdo napędowe umiejscowione bezpośrednio na wale rozłącznika. To samo dotyczy dźwigni napędowej do noży uziemiających. Rozłączniki z nożami uziemiającymi posiadają fabrycznie wykonaną blokadę mechaniczną uniemożliwiającą załączenie rozłącznika przy zamkniętym uziemniku i odwrotnie. W wariancie 4 zastosowano również blokadę mechaniczną pomiędzy napędem rozłącznika a drzwiami. Istnieje możliwość wyposażenia pól liniowych w napędy silnikowe. Układ szynowy wykonano z izolowanego pręta miedzianego. Przegrody między celkami wykonane są z płyt izolacyjnych.
Wymiary celki 17,5 kV (szer./gł./wys.) – 600/735/1950 mm.
Wymiary celki 24 kV (szer./gł./wys.) – 710/905/2000 mm.
Wariant 4 występuje w wykonaniu łukoochronnym ,,1″.

Dane techniczne

napięcie znamionowe17,5 kV24 kV
poziom znamionowy izolacji95 kV / 38 kV125 kV / 50 kV
prąd znamionowy szyn zbiorczych400 A, 630 A
prąd znamionowy pola transformatorowego63 A
prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany31,5 kA
prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany12,5 kA lub 16 kA
odporność na łuk wewnetrzny12,5 kA/0,5s; 16 kA/1s
stopień ochronyIP3X lub IP4X

Rozdzielnice posiadają atest nr 707 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.