Rozdzielnica RSL wariant 9 wykonana jest w podziałce 650mm z zastosowaniem rozłącznika NAL/F oraz w podziałce 700mm dla wyłącznika SION w układzie posobnym. Rozdzielnice zestawiane są z pól jednoczłonowych o zróżnicowanym wyposażeniu. Jest to rozdzielnica główna lub oddziałowa przeznaczona do przyjęcia i rozdziału energii w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej. Rozdzielnice RSL wariant 9 są rozdzielnicami wnętrzowymi, w osłonie metalowej, z izolacją powietrzną, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Rozdzielnica jest w wykonaniu łukoochronnym.
Dla bezpieczeństwa obsługi, rozdzielnice wyposażone są w:

  • odpowiednio wzmocnione drzwi, osłony i inne elementy konstrukcyjne,
  • układy kontrolne, sygnalizacyjne i wzierniki,
  • układy blokad mechanicznych i elektromechanicznych.

Wymiary celki (szer./gł./wys.) – 650 (700)/1130/2000 mm.

Dane techniczne

napięcie znamionowe24 kV
poziom znamionowy izolacji125 kV / 50 kV
prąd znamionowy szyn zbiorczych630 A
prąd znamionowy pola wyłącznikowego630 A
prąd znamionowy pola transformatorowego80 A
prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany50 kA
prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany20 kA
odporność na łuk wewnętrzny20 kA/1s
klasa odporności na łuk wewnętrzny IACAFL
stopień ochronyIP4X

Rozdzielnica RSL wariant 9 posiada Certyfikat Zgodności nr 037/2018 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.