Rozdzielnice wykonane są w podziałce 850mm z napędami pośrednimi, pracującymi w układzie przednim (na wprost) z odpowiednio zastosowanymi rozłącznikami z uziemnikami:

  • RSL wariant 2 – rozłacznik ABB typu OR
  • RSL wariant 3 – rozłacznik ABB typu NAL/NALF
  • RSL wariant 5 – rozłacznik U ESA typu KL/KLF
  • RSL wariant 7 – rozłacznik ZWAE typu OM/OMB

Uruchomienie rozłącznika (załącz lub wyłącz) następuje po włożeniu odejmowanej dźwigni napędowej w gniazdo napędowe znajdujące się na elewacji (stałym pasie) rozdzielnicy. To samo dotyczy dźwigni napędowej uziemnika. Rozłączniki z uziemnikami posiadają fabrycznie wykonaną blokadę mechaniczną uniemożliwiającą załączenie rozłącznika przy zamkniętym uziemniku i odwrotnie: zamknięcie uziemnika przy załączonym rozłączniku. Istnieje możliwość wyposażenia pól liniowych w napędy silnikowe.
Wymiary celki (szer./gł./wys.) – 850/1000/2000 mm.
Warianty 2, 3, 5 i 7 występują w wykonaniu łukoochronnym ,,1″.

Dane techniczne

napięcie znamionowe17,5 kV24 kV
poziom znamionowy izolacji95 kV / 38 kV125 kV / 50 kV
prąd znamionowy szyn zbiorczych400 A, 630 A
prąd znamionowy pola transformatorowego63 A
prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany40 kA
prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany16 kA/1s
odporność na łuk wewnetrzny12,5 kA/0,5s; 16 kA/1s
stopień ochronyIP3X lub IP4X

Rozdzielnice posiadają atesty nr 707 i 587 wydane przez Instytut Energetyki w Warszawie.