Stacje transformatorowe typu SKk przeznaczone są do pracy w terenie otwartym, w środowisku o dużym zapyleniu. Służą do zasilania odbiorników pracujących pod napięciem 0,5 kV lub 1 kV. Zasilane są
z linii kablowej 6 kV. Możemy podzielić je na dwie grupy:

 • SKk 6/0,5 – stacja przeznaczona do zasilania 4, 6 lub innej ilości odpływów 500 V o mocy ok. 200 kW.
 • SKk 6/1 – stacja przeznaczona do zasilania 1 odpływu 1000 V.

Stację stanowi jeden kontener zamontowany na metalowym pontonie. W kontenerze znajdują się:

 • 4 polowa rozdzielnica 6 kV,
 • komora transformatora z transformatorem żywicznym,
 • rozdzielnica główna 0,5 kV lub 1 kV,
 • transformator potrzeb własnych,
 • rozdzielnica potrzeb własnych 0,4 kV.

Kontener wykonany jest jako konstrukcja stalowa ze szkieletem nośnym z kształtowników giętych. Obudowę zewnętrzną i wewnętrzną stanowi blacha ocynkowana, ocieplana, zabezpieczona przed korozją poprzez
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Na krótszej ścianie kontenera usytuowane są drzwi do komory transformatorowej, a z drugiej strony drzwi korytarza obsługi. Dach kontenera dwuspadowy, umożliwiajacy odprowadzanie wody poza osłony. Zarówno wnętrze stacji jak i komora transformatora posiadają własną wentylację i ogrzewanie.

Dane techniczne

moc znamionowa stacji630 kVA
stopień ochrony obudowyIP55
napięcie zasilania6 kV
napięcie odpływowe0,5 kV lub 1 kV
napięcie potrzeb własnych430/230 V
moc baterii kondensatorów150/25 kvar
zabezpieczenie transformatora za pomocą wkładki bezpiecznikowej 36 kV25 A

Rozdzielnice SN

Rozdzielnica SN została zaprojektowana jako 4 polowa o ustawieniu przyściennym z obudową łukoochronną:

 • dwa pola zasilające z rozłącznikami, z uziemnikiem dolnym, z napędem silnikowym rozłącznika,
 • pole pomiaru napięcia z trzema przekładnikami napięciowymi wysuwnymi i uziemnikiem szynowym,
 • pole transformatorowe z wyłącznikiem wysuwnym z posuwem elektrycznym, uziemnikiem dolnym, zabezpieczeniem zwarciowym, przeciążeniowym i temperaturowym transformatora.
napięcie znamionowe7,2 kV
napięcie robocze6 kV
napięcie probiercze udarowe60 kV
napięcie probiercze 1 min 50 Hz20 kV
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych630 A
prąd znamionowy szczytowy63 kA
prąd znamionowy 1 sek.25 kA

Rozdzielnice nN

Stacja SKk 6/0,5


Rozdzielnica nN RG 500V AC

Rozdzielnica nN wykonana jest w konstrukcji szkieletowej z profili ocynkowanych w wersji przyściennej. Pole zasilające 500 V wyposażono w wyłącznik wysuwny z napędem silnikowym Masterpact NT z zabezpieczeniem elektronicznym, przekładniki prądowe do pomiaru prądu w 1 fazie i do regulatora baterii kondensatorów. Rozdzielnica posiada 6 wyposażonych pól odpływowych. Pola odpływowe wyposażono w rozłącznik bezpiecznikowy NH2 ze zworami, wyłącznik NS z napędem silnikowym i z zabezpieczeniem
elektronicznym, przekładniki do pomiaru prądu w trzech fazach oraz w mierniki parametrów sieci. Nad wyłącznikiem zasilającym umieszczono zabezpieczenie upływowe do kontroli stanu izolacji strony 0,5 kV współpracujące z wyłącznikiem głównym rozdzielnicy RG.

Stacja SKk 6/1


Rozdzielnica nN RG 1000V DC

Rozdzielnica nN 1 kV wykonana w konstrukcji spawanej w wykonaniu łukoochronnym. Rozdzielnica wykonana jako przyścienna. Pole zasilające 1000 V wyposażono w rozłącznik bezpiecznikowy oraz w przekładniki prądowe do pomiaru prądu w trzech fazach. Nad rozłącznikiem zasilającym umieszczono zabezpieczenie upływowe do kontroli stanu izolacji strony 1 kV współpracujące ze stycznikiem rozdzielnicy 6 kV.

ROZDZIELNICE RPW 400/230V AC i RPW 220V DC

Rozdzielnica RPW wykonana jest w konstrukcji jak rozdzielnica główna nN. Rozdzielnica zasilana jest sprzed wyłącznika głównego rozdzielnicy 0,5 kV (1 kV) poprzez transformator 0,5/0,4 kV (1/0,4 kV). Pole potrzeb własnych zasila n/w odbiory:

 • oświetlenie stacji,
 • ogrzewanie stacji,
 • alarm nN,
 • wentylacja stacji i komory transformatorowej.

W rozdzielnicy umieszczono Zasilacz Rezerwowy ZZR750 i wydzielono (na oddzielnym panelu za oddzielnymi drzwiczkami) część rozdzielczą prądu stałego przeznaczoną do zasilania obwodów 220V DC i 24V/DC takich jak:

 • obwód sterowania rozdzielnicy 6 kV,
 • obwody telemechaniki,
 • oświetlenie komory trafo,
 • obwody sterowania rozdzielnicą 0,5 kV (1 kV),
 • zabezpieczenie upływowe.