Układ i konstrukcja stacji

Stację stanowi jeden kontener zamontowany na metalowym pontonie, przystosowany do przeciągania w terenie z czterech stron i podnoszenia za pomocą dźwigu. W kontenerze zlokalizowano rozdzielnice SN 30 kV, komorę transformatora głównego 630 kVA, rozdzielnice główną 0,5 kV, rozdzielnicę potrzeb własnych z transformatorem potrzeb własnych i zasilaczem prądu stałego 220 V z baterią akumulatorów, baterie kondensatorów 150 kVAr. Kontener wyposażony jest w oświetlenie podstawowe i awaryjne wnętrza, oświetlenie zewnętrzne, ogrzewanie i wentylację, zewnętrzną sygnalizację awaryjnego wyłączenia strony 0,5 kV, stojak na sprzęt BHP, stolik uchylny, kieszeń na dokumentację stacyjną. Kontener wykonany jest jako konstrukcja stalowa ze szkieletem nośnym z kształtowników giętych. W pontonie stacji wydzielono misę olejowa dla transformatora 630 kVA. Podłoga kontenera pokryta wykładziną z materiału nie przewodzącego , ocieplona. Dach kontenera dwuspadowy, umożliwia odprowadzenie wody deszczowej poza osłony, ocieplany. Stacje są dostarczane do odbiorcy w całości (kontener + stojak 30 kV).

Kontrola i sygnalizacja stanu izolacji

Stan izolacji doziemnej sieci 0,5 kV kontrolowany jest za pomocą „Zabezpieczenia upływowego zespolonego” typu RRgZx-05. Zadaniem przekaźnika centralnego jest ciągła kontrola stanu izolacji sieci pod napięciem i wyłączeniu napięcia przy obniżeniu się rezystancji izolacji poniżej dopuszczalnej. Zadaniem przekaźnika blokującego jest kontrola rezystancji izolacji odcinka sieci wyłączonego spod napięcia i niedopuszczenie do podania napięcia w razie obniżenia się tej rezystancji poniżej  dopuszczalnej. Urządzenie współpracuje z wyłącznikiem głównym Qo rozdzielnicy 0,5 kV wyposażonym w wyzwalacz wzrostowy. Awaryjne wyłączenie Qo sygnalizowane jest przez układ sygnalizacji awaryjnego wyłączenia rozdzielnicy głównej RG (lampa sygnalizacyjna HV na zewnątrz kontenera).

Ochrona przeciwporażeniowa

Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w stacji zastosowano:

 • dla napięcia 30 kV – uziemienie ochronne;
 • dla napięcia 0,5 kV – szybkie wyłączenie zasilania i kontrola stanu izolacji w stanie napięciowym i beznapięciowym;
 • dla napięcia 0,4 kV – szybkie wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S.

Dane techniczne

moc znamionowa stacji630 kVA
stopień ochrony obudowyIP55
napięcie zasilania30 kV
napięcie odpływowe0,5 kV lub 1 kV
napięcie potrzeb własnych430/230 V
moc baterii kondensatorów150/25 kvar
zabezpieczenie transformatora za pomocą wkładki bezpiecznikowej 36 kV25 A

Rozdzielnice SN

Rozdzielnica SN została zaprojektowana w układzie dwupolowym:

 1. Pole napowietrzne zasilające z odłącznikiem wyposażonym w uziemnik dolny, przystosowane do zasilania z linii napowietrznej 30 kV (rozwiązanie konstrukcyjne pola umożliwia luźne podłączenie do przewodów linii 30 kV),
 2. Pole wnętrzowe transformatorowe osłonięte jednoprzedziałowe z rozłącznikiem bezpiecznikowym, uziemnikiem dolnym
  i ogranicznikiem przepięć.

Rozdzielnice nN

Stacja SKl 30/0,5


Rozdzielnica nN RG 500V AC

Rozdzielnica nN wykonana w konstrukcji szkieletowej z profili ocynkowanych. Rozdzielnica wykonana jako przyścienna, ustawiona wzdłuż kontenera. Pole zasilające wyposażono w wyłącznik wysuwny z napędem silnikowym Masterpact z zabezpieczeniem elektronicznym, przekładnik prądowy do pomiaru prądu w jednej fazie i drugi do regulatora baterii kondensatorów. Rozdzielnica posiada 4 wyposażone pola odpływowe. Pola odpływowe wyposażono w rozłącznik bezpiecznikowy NH2 ze zworami, wyłącznik NS z napędem silnikowym i z zabezpieczeniem elektronicznym, przekładniki do pomiaru prądu w trzech fazach, mierniki parametrów sieci. Nad wyłącznikiem zasilającym umieszczono zabezpieczenie upływowe typu Bender z przystawką AGH 505 do kontroli stanu izolacji strony 0,5 kV, współpracujące z wyłącznikiem głównym.

Stacja SKl 30/1


Rozdzielnica nN RG 1000V AC

Rozdzielnica nN 1 kV wykonana w konstrukcji spawanej w wykonaniu łukoochronnym. Rozdzielnica wykonana jako przyścienna, ustawiona wzdłuż kontenera, po tej samej stronie, co transformator i rozdzielnica SN.

Pole nr 1 – wyposażono w rozłączniki bezpiecznikowe zabezpieczajace:

 • obwody kontroli stanu izolacji;
 • obwód zasilania baterii 150/25 kvar 1000 V;
 • obwody kontroli napięcia 1000 V;
 • obwód zasilania rozdzielnic RPW 0,4 kV.

Pole nr 2 – wyposażono w:

 • stycznik 1500 V 400 A wraz z podstawą bezpiecznikową z wkładkami 250 A – z posuwem elektrycznym 220V DC;
 • zabezpieczenie polowe (np. Mupasz, Mizas lub inne);
 • uziemnik;
 • ograniczniki przepięć;
 • przekładniki prądowe.

ROZDZIELNICE RPW 400/230V AC i RPW 220V DC

Rozdzielnica RPW wykonana w konstrukcji szkieletowej z profili ocynkowanych. Rozdzielnica zasilana jest z transformatora potrzeb własnych 10 kVA z bezpośrednio uziemionym punktem neutralnym. Zaciski górnego napięcia transformatora potrzeb własnych podłączone są odpowiednio dla SKl 30/0,5 do rozdzielnicy 500 V, a dla SKl 30/1 do rozdzielnicy 1000 V. Z pola potrzeb własnych zasilono nw. odbiory:

 • oświetlenie stacji;
 • ogrzewanie stacji;
 • alarm nN;
 • wentylacja stacji i komory transformatorowej;
 • obwody gniazdowe.

W rozdzielnicy umieszczono zasilacz rezerwowy ZZR i wydzielono na oddzielnym panelu część rozdzielczą prądu stałego przeznaczoną do zasilania obwodów 220V/24V DC, takich jak:

 • sterowanie wyłącznikiem Masterpact dla RG 500V,
 • sterowanie rozłącznikiem 30 kV,
 • obwody telemechaniki,
 • oświetlenie awaryjne celki SN i komory transformatorowej,
 • zabezpieczenie upływowe.

W rozdzielnicy nad zespołem ZZR zamontowano listwę telemechaniki do sygnalizacji i zdalnego sterowania.