Stacja transformatorowa typu Smpk przeznaczona jest do zasilania zapleczy i odbiorów pomocniczych w kopalniach odkrywkowych. Specjalna konstrukcja stacji umożliwia jej pracę w terenie otwartym, w środowisku o dużym zapyleniu. Stacja zasilana jest z linii napowietrznej 30 kV. Sieć 30 kV pracuje z izolowanym punktem zerowym. Konstrukcję stacji stanowi jeden kontener zamontowany na metalowym pontonie, przystosowany do przeciągania w terenie z czterech stron i podnoszenia za pomocą dźwigu. W kontenerze zlokalizowano rozdzielnicę 30 kV, komorę transformatora głównego do 630 kVA, rozdzielnicę potrzeb własnych z zasilaczem prądu stałego 220 V z baterią akumulatorów oraz rozdzielnicę główną 0,4 kV zamontowaną w otwartej części kontenera.
Kontener wykonany jest jako konstrukcja stalowa. Obudowę zewnętrzną i wewnętrzną stanowi blacha ocynkowana, ocieplana, zabezpieczana przed korozją poprzez malowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Podłoga kontenera pokryta jest wykładziną z materiału nieprzewodzącego oraz ocieplona wełną mineralną. Dach kontenera dwuspadowy umożliwiający odprowadzenie wody deszczowej poza osłony, ocieplany wełną mineralną. Zarówno wnętrze stacji, jak i komora transformatora, posiadają własną wentylację i ogrzewanie.

Dane techniczne

moc znamionowa stacji630 kVA
stopień ochrony obudowyIP55
napięcie zasilania30 kV
napięcie odpływowe0,4 kV
napięcie potrzeb własnych430/230 V

Rozdzielnice SN

Rozdzielnica SN została zaprojektowana w układzie dwupolowym:

 1. Pole napowietrzne zasilające z odłącznikiem wyposażonym w uziemnik dolny, przystosowane do zasilania z linii napowietrznej 30 kV (rozwiązanie konstrukcyjne pola umożliwia luźne podłączenie do przewodów z linii 30 kV),
 2. Pole wnętrzowe transformatorowe osłonięte jednoprzedziałowe z rozłącznikiem bezpiecznikowym, uziemnikiem dolnym
  i ogranicznikiem przepięć.

Rozdzielnice nN

Rozdzielnica wykonana jako przyścienna, ustawiona na otwartej części kontenera. Pole zasilające 400 V wyposażono w wyłącznik NZM stacjonarny z napędem ręcznym. Rozdzielnica posiada 6 pól odpływowych wyposażonych w wyłączniki i rozłącznik bezpiecznikowy RB.

ROZDZIELNICE RPW 400/230V AC i RPW 220V DC

Rozdzielnica RPW wykonana w konstrukcji ZMR. Rozdzielnica zasilana jest sprzed wyłącznika głównego rozdzielnicy 0,4 kV. W rozdzielnicy zastosowano trójstopniową ochronę przepięciową (B+C+D). Z pola potrzeb własnych zasilono nw. odbiory:

 • oświetlenie stacji,
 • ogrzewanie stacji,
 • wentylację stacji i komory transformatorowej.

W rozdzielnicy umieszczono zasilacz rezerwowy ZZR i wydzielono na oddzielnym panelu część rozdzielczą prądu stałego przeznaczoną do zasilania obwodów 220V/24V DC, takich jak:

 • obwód sterowania wyłącznikiem głównym,
 • obwód sterowania rozłącznikiem L,
 • obwody telemechaniki,
 • oświetlenie awaryjne celki SN i komory transformatorowej.

W rozdzielnicy nad zespołem ZZR zamontowano listwę telemechaniki do sygnalizacji i zdalnego sterowania.