Stacja transformatorowa typu SPp (ST) przeznaczona jest do zasilania obiektów technologicznych (np. maszyn górniczych lub stacji przenosnikowych). Specjalna konstrukcja umożliwia jej pracę w terenie
otwartym, w środowisku górniczym o dużym zapyleniu. Układ stacji stanowią dwa oddzielne kontenery ustawione na metalowych pontonach. Między kontenerami zlokalizowane jest stanowisko transformatora głównego 10 MVA (16 MVA). W jednym kontenerze zlokalizowana jest rozdzielnica 30 kV, natomiast w drugim kontenerze – rozdzielnica 6 kV i bateria kondensatorów 6 kV.
Stacja zasilana jest z linii napowietrznej 30 kV. Sieć 30 kV i 6 kV pracuje z izolowanym punktem zerowym. Możliwe jest również zasilanie kablem rozdzielnicy 30 kV.
Pontony stacji są wykonane z blach stalowych wzmacnianych żebrami z kształtowników hutniczych, zewnętrzna obudowa kontenera z blachy panelowej przetłaczanej; od środka ekran z blachy. Pomiędzy osłonami ocieplenie z wełny mineralnej. W bocznych ścianach kontenerów, po obu stronach usytuowane są drzwi. Połączenie transformatora głównego po stronie 30 kV z rozdzielnicą 30 kV (pole transformatorowe) szynowe lub kablowe. Połączenie transformatora po stronie 6 kV z rozdzielnicą 6 kV szynowe lub kablowe. Połączenia kablowe 30 kV i 6 kV mogą być wykonane za pomocą odpowiednich głowic kablowych lub złącz rozłączalnych firmy Pfisterer.

Dane techniczne

moc transformatora głównego10 MVA (16 MVA)
moc transformatora potrzeb własnych63 kVA
stopień ochrony obudowyIP55
napięcie zasilania30 kV
napięcie odbiorów głównych30 kV i 6 kV
napięcie potrzeb własnych (AC)430/230 V
napięcie potrzeb własnych (DC)220 V
moc baterii kondensatorów1400 lub 2800 kvar – 6kV

Rozdzielnice SN

Czteropolowa rozdzielnica 30 kV

Rozdzielnica składa się z trzech pól usytuowanych wewnątrz kontenera oraz z jednego pola napowietrznego 30 kV. W przypadku zasilania kablowego stacja nie ma pola napowietrznego, a w zamian wnętrzowa rozdzielnica 30 kV zyskuje pole przyłączeniowe kablowe.
Konfiguracja rozdzielnicy:

  • pole zasilające napowietrzne z odłącznikiem wyposażonym w uziemnik dolny oraz ochronniki przepięć,
  • pole transformatorowe z odłącznikiem szynowym, wyłącznikiem próżniowym na wózku stacjonarnym, przekładnikami prądowymi i napięciowymi oraz uziemnikiem,
  • pole odpływowe z odłącznikiem szynowym, z wyłącznikiem próżniowym na wózku stacjonarnym, przekładnikami prądowymi i napięciowymi oraz uziemnikiem, przekładnikiem ziemnozwarciowym i ochronnikami przepięć,
  • pole transformatora potrzeb własnych z odłącznikiem szynowym, podstawami bezpiecznikowymi mocy oraz transformatorem potrzeb własnych.

Siedmiopolowa rozdzielnica 6 kV

Rozdzielnica dwuczłonowa, z członem ruchomym wysuwnym ustawiona przyściennie w kontenerze. Stopień ochrony rozdzielnicy w obudowie metalowej IP4X.
Konfiguracja rozdzielnicy:

  • pole zasilające z przekładnikami prądowymi i wyłącznikiem próżniowym wysuwnym,
  • pole pomiaru napięcia wyposażone w przekładniki napięciowe z zabudowaną wkładką bezpiecznikową – wysuwne,
  • pięć pól odpływowych wyposażonych w wyłączniki próżniowe wysuwne, przekładniki prądowe, uziemniki oraz przekładniki ziemnozwarciowe i ochronniki przepięć (jedno do zasilenia baterii 6 kV).

W kontenerze 6 kV umieszczona jest bateria kondensatorów 6 kV 1400 kvar (lub 2800 kvar w zależności od potrzeb).

Rozdzielnice nN

Rozdzielnica RP1-400V AC i 220V DC oraz szafa zabezpieczeń rozdzielnicy 30 kV

Rozdzielnica zasilana jest z transformatora potrzeb własnych 63 kVA lub z agregatu. Z rozdzielnicy zasilane są obwody potrzeb własnych prądu przemiennego w kontenerze 30 kV: obwody oświetlenia, ogrzewania, wentylacji oraz obwody gniazdowe, obwody 220V DC, obwody sterownicze i zabezpieczeń oraz obwód oświetlenia awaryjnego w kontenerze, a także napędów wyłączników 30 kV i sygnalizacji. Prąd stały dla potrzeb zabezpieczeń, sterowania i blokad oraz oświetlenia awaryjnego, pobierany jest z zasilacza rezerwowego prądu stałego 220V DC.
W szafie zabezpieczeń zainstalowane zostały zabezpieczenia dla pola odpływowego 30 kV nr 1 i pola transformatora głównego strony 30 kV nr 2, wraz z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym transformatora.

Rozdzielnica RP2-400V AC i 220V DC oraz szafa zabezpieczeń rozdzielnicy 30 kV

Rozdzielnica zlokalizowana jest w kontenerze 6 kV. Na zasilaniu rozdzielnica wyposażona jest w wyłącznik izolacyjny. Z rozdzielnicy zasilono obwody oświetlenia, ogrzewania, wentylacji oraz obwody gniazdowe a także obwody 220V DC sterownicze i zabezpieczeń, obwód blokad baterii kondensatorów oraz obwód oświetlenia awaryjnego w kontenerze, napędów wyłączników 6 kV i sygnalizacji, obwód sterowniczy do baterii kondensatorów 6 kV.

Szafa telemechaniki

W kontenerze 6 kV umieszczona została szafa telemechaniki umożliwiająca zarówno zbieranie sygnałów ze stanów położeń poszczególnych łączników z rozdzielnic 6 kV i 30 kV, a także z głównych aparatów rozdzielnic nN. W szafie umieszczono sterownik umożliwiający komunikację i sterowanie z zabezpieczeniami rozdzielnic 6 kV i 30kV.