Stacja transformatorowa 15-20/0,4kV z transformatorem olejowym hermetycznym o maksymalnej mocy do 400 kVA. Przystosowana do obsługi z zewnątrz. Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej: część nadziemna i fundament stanowią zwartą obudowę monolityczną.

Część nadziemna wykonywana jest dwuwariantowo pod względem dostępu do urządzeń:
wariant z dostępem dwustronnym:
Na jednym boku usytuowane są drzwi jednoskrzydłowe rewizyjne do komory trasformatorowej i drzwi do rozdzielnicy nn, natomiast na drugim boku umieszczone są drzwi dwuskrzydłowe z dostępem do rozdzielnicy SN. Między transformatorem a rozdzielnicą SN znajduje się ścianka działowa. W przypadku konieczności wykonania obudowy stacji ze ścianami oddzielenia przeciwpożarowego jest możliwość wykonania samej komory transformatorowej ze ścianami o klasie odporności ogniowej REI120.
wariant z dostępem jednostronnym:
Na jednym boku usytuowane są drzwi jednoskrzydłowe rewizyjne do komory transformatorowej oraz drzwi dwuskrzydłowe z dostępem do rozdzielnicy SN. W tym przypadku nie występuje ścianka działowa między transformatorem a rozdzielnicą SN. W przypadku konieczności wykonania obudowy stacji ze ścianami oddzielenia p. pożarowego należy ściany zewnętrzne wykonać o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa (w izolacji z SF6 lub w izolacji stało-powietrznej) następujących producentów: Schneider Electric, ABB, Siemens, UESA, EATON-Electric.

Rozdzielnica nN występuje tylko w wariancie z dostępem dwustronnym. Rozdzielnica nN składa się z pola zasilającego (rozłącznik 630 A) i ośmiu pól odpływowych (rozłączniki listwowe 400 A).
Zasilanie rozdzielnicy SN oraz odejście nN jest wykonane kablami przez przepusty kablowe w fundamencie.
Całość podnoszona jest za cztery uszy metalowe usytuowane w górnej części fundamentu.

Dane techniczne

moc znamionowa stacjimax. 400 kVA
częstotliwość / liczba faz50 Hz / 3
klasa obudowy15
stopień ochrony obudowyIP43
Odporność na łuk wewnętrznyIAC-B-16kA-1s
długość2 340 mm
szerokość1 600 mm
wysokość (z fundamentem)2 850 mm
wysokość fundamentu1 000 mm
masa stacji bez transformatora5 200 kg
Strona SN
napięcie znamionowedo 24 kV
prąd znamionowy ciągły:
– szyn zbiorczych
– pól liniowych
– pola transformatorowego (izolacja powietrzna)
– pola transformatorowego (izolacja gazowa)

do 630 A
do 630 A
do 63 A
200 A
prąd znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pól liniowych12,5 kA/16 kA
prąd znamionowy szczyt. szyn zbiorczych i pól liniowych31,5 kA/40 kA
Strona nN
napięcie znamionowe420 V
napięcie izolacji690 V
prąd znamionowy ciągły630 A
prąd znamionowy 1 – sek. obwodu głównego16 kA
prąd znamionowy szczytowy obwodu głównego32 kA

Stacja posiada Certyfikat Zgodności nr 007/2015 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.