Charakterystyka stacji STLm-1b

Jest to stacja transformatorowa z obsługą zewnętrzną, której obudowę stanowi modułowa prefabrykowana konstrukcja żelbetowa (część nadziemna oraz fundament tworzą monolit). Jest to najmniejsza stacja z rodziny stacji transformatorowych w obudowie żelbetowej.

Na jednym boku stacji umieszczone są wspólne drzwi dwuskrzydłowe do transformatora oraz rozdzielnicy nn. Na drugim boku umieszczone są drzwi do rozdzielnicy SN. Rozdzielnicę SN stanowi pole transformatorowe rozdzielnicy RSL w wariancie 1 lub 6 (wyposażone odpowiednio w rozłącznik typu OR-524T lub OMB-24T). Maksymalna moc transformatora 400kVA (o max. długości 1250 mm i max szerokości 900 mm. Rozdzielnicę nn stanowi główny rozłącznik bezpiecznikowy 630 A oraz 4-6 odpływów z rozłącznikami bezpiecznikowymi 160 – 400 A. Istnieje możliwość zastosowania układu pomiaru energii.

Zalety stacji

  • Stacja wymaga niewielkiej powierzchni użytkowej z uwagi na minimalne wymiary gabarytowe.
  • Obudowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie -B 30, co przy zachowaniu 8 cm grubości ścian stanowi prostą, wytrzymałą konstrukcję o doskonałych parametrach cieplnych i wilgotnościowych (nie występuje zjawisko roszenia ścian wewnątrz stacji).
  • Drzwi stacji wykonane są z aluminium – odporne na korozje.
  • Zastosowano fundament betonowy o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.
  • Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego.
  • Krótki czas montażu na miejscu zainstalowania. Stacja dostarczana jest w stanie zmontowanym, wymaga jedynie wstawienia transformatora, podłączenia kabli SN i nn oraz podłączenia uziomu otokowego.
  • W przypadku zastosowania rozłącznika po stronie SN istnieje możliwość wpięcia stacji do pracy pierścieniowej przy zastosowaniu podwójnych głowic podłączonych do dolnych styków rozłącznika.

Dane techniczne

moc znamionowa stacjimax. 400 kVA
częstotliwość / liczba faz50 Hz / 3
klasa obudowy15
stopień ochrony obudowyIP43
Odporność na łuk wewnętrznyIAC-B-16kA-1s
długość2 300 mm
szerokość1 200 mm
wysokość (z fundamentem)2 850 mm
wysokość fundamentu1 000 mm
masa stacji bez transformatora4 000 kg
Strona SN
napięcie znamionowedo 24 kV
prąd znamionowy ciągły:
– szyn zbiorczych
– pól liniowych
– pola transformatorowego (izolacja powietrzna)

do 630 A
do 630 A
do 63 A
prąd znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pól liniowych12,5 kA/16 kA
prąd znamionowy szczyt. szyn zbiorczych i pól liniowych31,5 kA/40 kA
Strona nN
napięcie znamionowe420 V
napięcie izolacji690 V
prąd znamionowy ciągły630 A
prąd znamionowy 1 – sek. obwodu głównego16 kA
prąd znamionowy szczytowy obwodu głównego32 kA

Pliki do pobrania


Stacja posiada Certyfikat Zgodności nr 007/2015 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.