Stacja wykonana jest w technologii żelbetowej. Składa się z dwóch części : nadziemnej i fundamentu, które stanowią zwartą obudowę stacji. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice: SN i nN. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez dwoje drzwi usytuowanych z boku stacji.

Transformator olejowy ustawiony jest na fundamencie i wstawiany po zdjęciu dachu stacji. Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzy- lub czteropolowa z izolacją SF6 następujących producentów: Siemens, Schneider, F&G, ABB, AEG. Rozdzielnica nN wyposażona jest w łącznik główny – rozłącznik listwowy i 8-12 odpływów – rozłączników bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy po stronie nN. Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowana do transportu samochodowego oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nN, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora .

Zalety stacji

  • Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z dwóch stron stacji do rozdzielnic SN i nN.
  • Krótki czas i prostota montażu – stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.
  • Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu klasy B30, co przy zachowaniu 8 cm grubości ścian stanowi prostą, wytrzymałą konstrukcję o doskonałych parametrach cieplnych i wilgotnościowych (nie występuje zjawisko roszenia ścian wewnątrz stacji).
  • Nowoczesność rozwiązań konstrukcyjnych polegających na zastosowaniu zminiaturyzowanej rozdzielnicy SN w izolacji SF6 i nowoczesnej aparatury nN.
  • Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.
  • Zastosowanie monolitycznego żelbetowego fundamentu uwzględniającego swoimi wymiarami strefę przemarzania gruntu, powoduje prostotę montażu całej stacji oraz zdecydowanie obniża koszty robót ziemnych i przygotowawczych.
  • Usytuowanie przepustów kablowych w dolnej części fundamentu, umożliwiające łatwe wprowadzenie kabli SN i nN.
  • Możliwość dodatkowego wyposażenia stacji w ograniczniki przepięć i baterię kondensatorów.

Dane techniczne

moc znamionowa stacjimax. 630 kVA
częstotliwość / liczba faz50 Hz / 3
klasa obudowy10
stopień ochrony obudowyIP43
Odporność na łuk wewnętrznyIAC-B-16kA-1s
długość3 000 mm
szerokość2 000 mm
wysokość (z fundamentem)2 850 mm
wysokość fundamentu1 000 mm
masa stacji bez transformatora6 800 kg
Strona SN
napięcie znamionowedo 24 kV
prąd znamionowy ciągły:
– szyn zbiorczych
– pól liniowych
– pola transformatorowego (izolacja powietrzna)
– pola transformatorowego (izolacja gazowa)

do 630 A
do 630 A
do 63 A
200 A
prąd znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pól liniowychdo 20 kA
prąd znamionowy szczyt. szyn zbiorczych i pól liniowychdo 50 kA
Strona nN
napięcie znamionowe420 V
napięcie izolacji690 V
prąd znamionowy ciągły1250 A
prąd znamionowy 1 – sek. obwodu głównego20 kA
prąd znamionowy szczytowy obwodu głównego42 kA

Rozdzielnice SN stosowane w stacji

ProducentTypIlość pól
Elektromontaż-LublinXiria-xGear3 lub 4
Eaton ElectricXIRIA3 lub 4
Siemens8DJH3 lub 4
ABBUniSec, SafeRing, SafePlus3 lub 4
UESAGA, GEA3 lub 4
Schneider ElectricRM6, SM63 lub 4

Stacja posiada Certyfikat Zgodności nr 007/2015 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.