Prefabrykowana kontenerowa stacja transformatorowa w obudowie betonowej z obsługą zewnętrzną i trzema ścianami oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

Stacja składa się z części nadziemnej i połączonego z nią na stałe fundamentu. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nN obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie, a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą SN i nN. Po stronie SN zainstalowana jest kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji stało-powietrznej (Xiria-xGear produkcji Elektromontaż-Lublin lub XIRIA prod. Eaton Electric) lub w izolacji SF6 (np. firm Schneider Electric, ABB, Siemens, F&G, Areva). Rozdzielnica nN typu RNL wyposażona jest w łącznik główny – rozłącznik i 8-12 odpływów – rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.

Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nN, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

Zalety stacji

  • Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nN.
  • Krótki czas i prostota montażu – stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.
  • Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji.
  • Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
  • Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.
  • Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne

moc znamionowa stacjido 630 kVA
częstotliwość / liczba faz50 Hz / 3
klasa obudowy10
stopień ochrony obudowyIP43
Odporność na łuk wewnętrznyIAC-AB-16kA-1s
długość3 000 mm
szerokość1 600 mm
wysokość (z fundamentem)2 900 mm
wysokość fundamentu1 000 mm
masa stacji bez transformatora8 000 kg
Strona SN
napięcie znamionowedo 24 kV
prąd znamionowy ciągły:
– szyn zbiorczych
– pól liniowych
– pola transformatorowego (izolacja powietrzna)
– pola transformatorowego (izolacja gazowa)

do 630 A
do 630 A
do 63 A
200 A
prąd znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pól liniowych20 kA
prąd znamionowy szczyt. szyn zbiorczych i pól liniowych50 kA
Strona nN
napięcie znamionowe420 V
napięcie izolacji690 V
prąd znamionowy ciągły1250 A
prąd znamionowy 1 – sek. obwodu głównego20 kA
prąd znamionowy szczytowy obwodu głównego42 kA

Stacja posiada Certyfikat Zgodności nr 022/2017 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.