Stacja typu STLm-3,4 jest stacją w obudowie metalowej z obsługą z zewnątrz. Obudowę stanowi konstrukcja z podwójnymi osłonami. Osłona zewnętrzna to blacha ocynkowana, przetłaczana, zabezpieczona dodatkowo powłoką malarską. Osłona wewnętrzna to ekran wykonany z blachy trapezowej. Stacja może być ocieplana wełną mineralną umieszczoną między osłonami. Dach dwuspadowy, poszycie wykonane z blachy ocynkowanej, malowanej. Podstawę stacji stanowią płozy metalowe. Istnieje możliwość wykonania stacji na fundamencie betonowym lub na ramie metalowej i ustawienia jej na bloczkach betonowych. Dostęp do urządzeń zapewniony jest z czterech stron stacji. Stacja może pracować w układzie końcowym lub pierścieniowym.

W stacji przewidziano następujące wyposażenie: .

 • strona SN: rozdzielnica RSL produkcji Elektromontaż-Lublin (od 1 do 3 pól) lub rozdzielnice kompaktowe Xiria-xGear i inne z SF6,
 • strona nN: rozdzielnica RNL produkcji Elektromontaż-Lublin z możliwością zabudowania 20 odpływów 400 A oraz możliwością pomiaru energii i napięcia,
 • transformator: o mocy do 800 kVA, olejowy, hermetyczny lub suchy.

Zalety stacji

 • Dzięki lekkiej budowie i wyposażeniu w płozy metalowe, stację można swobodnie przesuwać w terenie, na placach budowy.
 • Komponenty stacji: rozdzielnice SN i nN wykonane jako samodzielne bloki , które łatwo można wymieniać.
 • Możliwość pomiaru energii po stronie SN oraz nN.
 • Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnej misy metalowej w płozach stacji do wychwytania ewentualnych wycieków oleju z transformatora.
 • Wielowariantowość rozdzielnic SN z izolacją powietrzną i SF6.
 • Łatwy dostęp do komponentów stacji z czterech stron.
 • Pełna prefabrykacja, płozy połączone na stałe z obudową, pozwalają na uruchomienie stacji bezpośrednio po jej ustawieniu i zamontowaniu transformatora.
 • Wariantowość posadowienia stacji.

Dane techniczne

moc znamionowa stacji800 kVA
częstotliwość / liczba faz50 Hz / 3
stopień ochrony obudowyIP43
długość3 400 mm
szerokość2 400 mm
wysokość2 600 mm
Strona SN
napięcie znamionowedo 24 kV
prąd znamionowy ciągły:
– szyn zbiorczych
– pól liniowych
– pola transformatorowego (izolacja powietrzna)
– pola transformatorowego (izolacja gazowa)

do 630 A
do 630 A
do 63 A
200 A
prąd znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pól liniowychdo 16 kA
prąd znamionowy szczyt. szyn zbiorczych i pól liniowychdo 40 kA
Strona nN
napięcie znamionowe230/420 V
napięcie izolacji690 V
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pola transformatorowegodo 1 600 A
prąd znamionowy ciągły pól liniowychdo 630 A
prąd znamionowy 1 – sek. obwodu głównegodo 20 kA
prąd znamionowy szczytowy obwodu głównegodo 42 kA