Prefabrykowana kontenerowa stacja dwu-transformatorowa w obudowie betonowej z obsługą zewnętrzną. Stacja posiada bardzo małe gabaryty jak na stację o tak bogatym wyposażeniu oraz wysoką klasę obudowy – klasę 10.

Stacja jest podzielona na cztery bloki funkcjonalne:
– dwa przedziały transformatorowe,
– jeden przedział na rozdzielnicę SN,
– przedział z dwoma rozdzielnicami nN.

Transformatory ustawione są na fundamencie i wstawiane po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatorów jest możliwy z obu stron stacji – każdy transformator ma dwoje drzwi przeznaczonych do obsługi. Dostęp do obu rozdzielnic nn i SN jest możliwy przez dwoje dwuskrzydłowych drzwi usytuowanych na ścianach szczytowych stacji.

Każda z rozdzielnic nN wyposażona jest w łącznik główny rozłącznik tablicowy i do 10 odpływów rozłączników bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnic w układy pomiarowe po stronie nN.

Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica 4-polowa z dwoma polami transformatorowymi np. Xiria-xGear naszej produkcji lub inne rozdzielnice kompaktowe następujących producentów: Schneider Electric, Siemens, ABB, Eaton Electric.

Zalety stacji

  • Funkcjonalność dzięki małym gabarytom (najmniejsza stacja dwu-transformatorowa) oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz.
  • Krótki czas i prostota montażu – stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.
  • Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji.
  • Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatorów.
  • Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne

moc znamionowa stacjimax. 2×630 kVA
częstotliwość / liczba faz50 Hz / 3
klasa obudowy10
stopień ochrony obudowyIP43
Odporność na łuk wewnętrznyIAC-AB-16kA-1s
długość4 800 mm
szerokość2 600 mm
wysokość (z fundamentem)2 800 mm
wysokość fundamentu1 000 mm
masa stacji bez transformatora16 000 kg
Strona SN
napięcie znamionowedo 24 kV
prąd znamionowy ciągły:
– szyn zbiorczych
– pól liniowych
– pola transformatorowego (izolacja powietrzna)
– pola transformatorowego (izolacja gazowa)

do 630 A
do 630 A
do 63 A
200 A
prąd znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pól liniowych20 kA
prąd znamionowy szczyt. szyn zbiorczych i pól liniowych50 kA
Strona nN
napięcie znamionowe420 V
napięcie izolacji690 V
prąd znamionowy ciągły1250 A
prąd znamionowy 1 – sek. obwodu głównego20 kA
prąd znamionowy szczytowy obwodu głównego42 kA

Stacja posiada Certyfikat Zgodności nr 007/2015 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.