Stacja transformatorowa STLm-K1 jest stacją wolnostojącą w obudowie metalowej z obsługą zewnętrzną. Przeznaczona jest do zasilania odbiorców z sieci kablowej 6÷20kV. Zastosowano w niej rozwiązania umożliwiające maksymalne ograniczenie wymiarów, pełną prefabrykację oraz maksymalną unifikację urządzeń rozdzielczych.

Stacja jest modułową konstrukcją składającą się z betonowego fundamentu i metalowej obudowy. Fundament posiada otwory przepustowe z czterech stron umożliwiające wejście kabli SN i nN do stacji z dowolnej strony. Stacja występuje w dwóch wariantach:

  • stacja jednotransformatorowa z 3-polową rozdzielnicą SN,
  • stacja dwutransformatorowa z 4-polową rozdzielnicą SN.

Dane techniczne

moc znamionowa stacjido 160 kVA (2x 160 kVA*)
stopień ochrony obudowyIP43
długość2600 mm
szerokość2220 mm (3000 mm*)
wysokość2500 mm
ciężar3000 kg (4000 kg*)
* – stacja dwutransformatorowa
Strona SN
napięcie znamionowe24 kV
prąd znamionowy630 A
prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany16 kA
prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany40 kA
Strona nN
napięcie znamionowe230 V (lub 420 V)
prąd znamionowy szyn zbiorczych1250 A
prąd znamionowy odpływów400 A
prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany16 kA
prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany32 kA