Przewoźna stacja transformatorowa typu STLm-mobile umożliwia m.in. tymczasowe zasilenie odbiorców, gdy istniejąca sieć ulegnie uszkodzeniu bądź wymaga wyłączenia do prac eksploatacyjnych. Rozwiązanie takie zdecydowanie skraca przerwy w dostawach energii, zwłaszcza przy podłączeniu do stacji agregatu prądotwórczego dużej mocy, co umożliwia również prowadzenie prac planowych na odgałęzieniach i magistralach sieci SN bez przerw w dostawach energii do odbiorców. Ma to tym samym istotny wpływ na obniżenie wskaźnika SAIDI. Stacja STLm-mobile może być zatem wykorzystywana w bardzo uniwersalny i nowatorski sposób, jako:

  • zasilanie odbiorców po stronie nN przy zasileniu stacji z linii SN,
  • złącze SN z wykorzystaniem tylko rozdzielnicy SN,
  • zasilanie odbiorców nN z agregatu prądotwórczego z wykorzystaniem tylko rozdzielnicy nN,
  • stacja podwyższająca napięcie, zasilana z agregatu prądotwórczego (transformacja ze strony nN na stronę SN), następnie zasilająca odbiory po stronie SN.

Ostatni z ww. wariantów zasługuje na szczególną uwagę, gdyż zastosowano tu nowatorskie rozwiązanie zasilania dużej liczby odbiorców na poziomie średniego napięcia – kilka do kilkunastu stacji transformatorowych zasilanych poprzez odgałęzienie lub część wydzielonej magistrali SN. W proponowanym rozwiązaniu zastosowano zabezpieczenie polowe Mupasz 902E współpracujące z sensorami napięciowymi (możliwe jest też zastosowanie alternatywnie klasycznych przekładników napięciowych) oraz sensorami prądowymi montowanymi na kablu, co pozwala na zebranie informacji o prądach fazowych, zaś Io otrzymujemy obliczeniowo (analiza w zabezpieczeniu). Opcją kolejną może być zastosowanie przekładnika Ferrantiego w celu precyzyjnego określenia prądu Io.

Podłączenie do sieci może odbywać się z wyłączeniem napięcia lub bez wyłączenia odbiorców – przy podłączeniu do wnętrzowej stacji transformatorowej bądź wykorzystaniu technologii PPN (prac pod napięciem) w przypadku sieci napowietrznej. Jest zatem możliwość zbudowania układu, który przejmie obciążenie sieci SN bez powodowania przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorców.

Stacja STLm-mobile może być wyposażona w ekologiczną rozdzielnicę Xiria-xGear z 2 polami liniowymi i 1 polem transformatorowym,
którą produkujemy obecnie na licencji firmy Eaton-Electric lub inne rozdzielnice SN (rozdzielnica w izolacji powietrznej typu RSL naszej produkcji, rozdzielnica 8DJH firmy Siemens) oraz rozdzielnice nN typu RNL z głównym rozłącznikiem bezpiecznikowym oraz 5 rozłącznikami odpływowymi – listwowymi. Kolejne pole wyposażone w wyłącznik kompaktowy 630 A przystosowany do podłączenia agregatu.

Stacja transformatorowa STLm-mobile posadowiona jest na podwoziu jezdnym, 2-osiowym, z możliwością ciągnięcia za pojazdem.
Przystosowana jest ona do obsługi z zewnątrz i angażuje niewielką liczbę personelu technicznego. Obsługa zestawu stacja-agregat, to zespół 2-osobowy, a czas uruchomienia urządzeń przy współudziale zespołu pogotowia, to niecała godzina. Jej stosunkowo niewielki ciężar (3400 kg) i małe gabaryty zapewniają dużą mobilność, szczególnie w terenach miejskich. W przypadku konieczności zasilenia rozległej sieci SN (kilkanaście stacji transformatorowych), ograniczeniem jest tu moc agregatu prądotwórczego oraz moc transformatora zainstalowanego w stacji mobilnej (w zależności od wariantu wykonania, może to być max. 400 kVA lub 630 kVA). Na liczbę stacji, jaką można zasilić jednocześnie, ma wpływ wielkość ich obciążeń, a to wynika m.in. z pory dnia i charakteru obciążenia – odbiorcy komunalni, firmy produkcyjne itp.

Produkowane przez Elektromontaż-Lublin mobilne stacje transformatorowe typu STLm-mobile zostały zaprojektowane i są wykonywane zgodnie z normą PN-EN 62271-202:2014 i każdorazowo przed dostarczeniem ich zamawiajacemu są badane przez wewnętrzną Kontrolę Jakości. Badania te są potwierdzane wystawianymi stosownymi Swiadectwami Odbioru.

Z uwagi na fakt, że za każdym razem wyposażenie i funkcjonalność stacji jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb zamawiającego, stacje te nie są poddawane procesowi certyfikacji, gdyż każdy wyrób tego typu jest praktycznie inny „szyty na miarę”, w związku z czym nie ma możliwości wytypowania do certyfikacji jednego „przedstawiciela” tej grupy produktów.

Mobilna stacja transformatorowa typu STLm-mobile z funkcją zasilania wyspowej linii SN została zgłoszona do konkursów targowych na branżowych wystawach ENERGETAB 2018 i ENERGETICS 2018, gdzie zdobyła uznanie Komisji Konkursowych otrzymując zaszczytne wyróżnienia – Brązowy Medal Miedzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich oraz Wyróżnienie w Kategorii Produkt Roku na Lubelskich Targach Energetycznych.

Dane techniczne

moc znamionowa stacjido 630 kVA
częstotliwość / liczba faz50 Hz / 3
stopień ochrony obudowyIP43
długość4000 mm
szerokość2500 mm
wysokość2500 mm
ciężar3400 kg
Strona SN
napięcie znamionowedo 24 kV
prąd znamionowydo 630 A
prąd znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pól liniowychdo 20 kA
prąd znamionowy szczyt. szyn zbiorczych i pól liniowychdo 50 kA
Strona nN
napięcie znamionowe420 V
prąd znamionowydo 1 250 A
ilość odpływówmax. 9
prąd znamionowy 1 – sek. obwodu głównegodo 20 kA
prąd znamionowy szczytowy obwodu głównegodo 42 kA