Prefabrykowane stacje transformatorowe małogabarytowe są przeznaczone do ustawienia wolnostojącego i przystosowane do pracy w sieci kablowej o układzie pierścieniowym. Wykonane w technologii żelbetowej: ściany, dach i fundament, po zmontowaniu stanowią jedną zwartą obudowę stacji.

Stacja posiada 4 lub 5 polową rozdzielnicę średniego napięcia typu RSL (w zależności od zastosowanych rozłączników przewiduje się 7 wariantów rozdzielnicy RSL), rozdzielnicę nn z maksymalnie dwunastoma odpływami wyposażonymi w rozłączniki bezpiecznikowe oraz stanowisko transformatora umożliwiające ustawienie jednostki hermetycznej o mocy do 1000 kVA.

Stacja może być również opcjonalnie wyposażona w małogabarytową rozdzielnicę z SF6, następujących producentów: Schneider Electric, Siemens, ABB, ALSTOM, Moeller Electric. Stacje są przewidywane do pełnej prefabrykacji i przystosowane do transportu samochodowego oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażone. Po ustawieniu wymagają jedynie podłączenia kabli SN, nn, instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora. Obsługa rozdzielnic odbywa się ze wspólnego korytarza wewnątrz stacji.

Zalety stacji

  • Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązywaniu swobodnego dostępu do rozdzielnic SN i nn ze wspólnego korytarza obsługi wewnątrz stacji.
  • Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu klasy B35, co przy zachowaniu 10 cm grubości ścian stanowi prostą, wytrzymałą konstrukcję o doskonałych parametrach cieplnych i wilgotnościowych (nie występuje zjawisko roszenia ścian wewnątrz stacji).
  • Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnej komory w fundamencie betonowym, zabezpieczającej przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.
  • Zwiększono bezpieczeństwo eksploatacji poprzez wprowadzenie rozłączników z izolatorami reaktancyjnymi do pól SN umożliwiających sygnalizację stanu napięcia na zasilaniu SN.
  • Możliwość realizacji pomiaru energii po stronie SN.
  • Wielowariantowość rozdzielnic SN z izolacją stałopowietrzną.
  • Krótki czas montażu na miejscu zainstalowania. Stacja dostarczana jest w stanie zmontowanym, wymaga jedynie wstawienia transformatora i podłączenia kabli.
  • Oferujemy szeroki wachlarz rozwiązań architektonicznych elewacji stacji, kształtu dachu oraz kolorystyki pokryć zewnętrznych.

Dane techniczne

moc znamionowa stacjido 2 000 kVA
częstotliwość / liczba faz50 Hz / 3
klasa obudowy10
stopień ochrony obudowyIP43
Odporność na łuk wewnętrznyIAC-AB-16kA-1s
długość5 000 mm
szerokość2 600 mm
(3 000 mm)*
wysokość2 525 mm
(2 920 mm)*
wysokość fundamentu800 mm
masa stacji bez transformatora16 200 kg
(18 700 kg)*
Strona SN
napięcie znamionowedo 24 kV
prąd znamionowy ciągły:
– szyn zbiorczych
– pól liniowych
– pola transformatorowego (izolacja powietrzna)
– pola transformatorowego (izolacja gazowa)

do 630 A
do 630 A
do 80 A
200 A
prąd znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pól liniowychdo 20 kA
prąd znamionowy szczyt. szyn zbiorczych i pól liniowychdo 50 kA
Strona nN
napięcie znamionowe420 V
napięcie izolacji690 V
prąd znamionowy ciągłydo 4 000 A
prąd znamionowy 1 – sek. obwodu głównegodo 50 kA
prąd znamionowy szczytowy obwodu głównegodo 105 kA

Stacja posiada Certyfikat Zgodności nr 030/2015 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.