Prefabrykowane stacje dwutransformatorowe małogabarytowe są przeznaczone do ustawienia wolnostojącego i przystosowane do pracy w sieci kablowej o układzie pierścieniowym lub promieniowym. Wykonane w technologii żelbetowej: część nadziemna i fundament, po zmontowaniu stanowią jedną zwartą obudowę stacji.

Stacja posiada wielopolową rozdzielnicę średniego napięcia w izolacji stałopowietrznej typu RSL (w zależności od zastosowanych rozłączników przewiduje się 7 wariantów rozdzielnicy RSL) i dwie rozdzielnice nn z dwunastoma odpływami każda, wyposażonymi w rozłączniki bezpiecznikowe oraz dwa stanowiska transformatorów umożliwiające ustawienie jednostek hermetycznych o mocy do 1000 kVA każda.

Stacja może być również opcjonalnie wyposażona w małogabarytową rozdzielnicę z SF6, następujących producentów: Schneider Electric, Siemens, ABB, ALSTOM, Moeller Electric. Stacje są przewidywane do pełnej prefabrykacji i przystosowane do transportu samochodowego oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażone. Po ustawieniu wymagają jedynie podłączenia kabli SN, nn, instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatorów. Obsługa rozdzielnic odbywa się ze wspólnego korytarza wewnątrz stacji. Stację można dodatkowo wyposażyć w pole kompensacji mocy biernej i pole pomiaru energii.

Zalety stacji

  • Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu do rozdzielnic SN i nn ze wspólnego korytarza obsługi wewnątrz stacji.
  • Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnej komory w fundamencie betonowym, zabezpieczającej przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.
  • Zwiększono bezpieczeństwo eksploatacji poprzez wprowadzenie rozłączników z izolatorami reaktancyjnymi do pól SN umożliwiających sygnalizację stanu napięcia na zasilaniu SN
  • Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu klasy B35, co przy zachowaniu 8 cm grubości ścian stanowi prostą, wytrzymałą konstrukcję o doskonałych parametrach cieplnych i wilgotnościowych (nie występuje zjawisko roszenia ścian wewnątrz stacji).
  • Wielowariantowość rozdzielnic SN.
  • Krótki czas montażu na miejscu zainstalowania. Stacja dostarczana jest w stanie zmontowanym, wymaga jedynie wstawienia transformatora i podłączenia kabli.
  • Oferujemy szeroki wachlarz rozwiązań architektonicznych elewacji stacji, kształtu dachu oraz kolorystyki pokryć zewnętrznych.

Dane techniczne

moc znamionowa stacjido 2 x 2000 kVA
częstotliwość / liczba faz50 Hz / 3
klasa obudowy10
stopień ochrony obudowyIP43
Odporność na łuk wewnętrznyIAC-AB-16kA-1s
długość8 000 mm
szerokość2 600 mm
(3 000 mm)*
wysokość2 625 mm
(2 920 mm)*
wysokość fundamentu800 mm
masa stacji bez transformatora21 500 kg
(26 000 kg)*
Strona SN
napięcie znamionowedo 24 kV
prąd znamionowy ciągły:
– szyn zbiorczych
– pól liniowych
– pola transformatorowego (izolacja powietrzna)
– pola transformatorowego (izolacja gazowa)

do 630 A
do 630 A
do 80 A
do 500 A
prąd znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pól liniowychdo 20 kA
prąd znamionowy szczyt. szyn zbiorczych i pól liniowychdo 50 kA
Strona nN
napięcie znamionowe420 V
napięcie izolacji690 V
prąd znamionowy ciągłydo 4 000 A
prąd znamionowy 1 – sek. obwodu głównegodo 50 kA
prąd znamionowy szczytowy obwodu głównegodo 105 kA

Stacja posiada Certyfikat Zgodności nr 030/2015 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.