Prefabrykowane stacje transformatorowe małogabarytowe są przeznaczone do ustawienia wolnostojącego i przystosowane do pracy w sieci kablowej o układzie pierścieniowym. Wykonane w technologii żelbetowej: ściany, dach i fundament, po montowaniu stanowią jedną zwartą obudowę stacji.

Stacja posiada 4 lub 5 polową rozdzielnicę średniego napięcia typu RSL (w zależności od zastosowanych rozłączników przewiduje się 7 wariantów rozdzielnicy RSL), rozdzielnicę nn z maksymalnie dwunastoma odpływami wyposażonymi w rozłączniki bezpiecznikowe oraz stanowisko transformatora umożliwiające ustawienie jednostki hermetycznej o mocy do 1000 kVA.

Stacja może być również opcjonalnie wyposażona w małogabarytową rozdzielnicę z SF6, następujących producentów: Schneider Electric, Siemens, ABB, ALSTOM, Moeller Electric. Stacje są przewidywane do pełnej prefabrykacji i przystosowane do transportu samochodowego oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażone. Po ustawieniu wymagają jedynie podłączenia kabli SN, nn, instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora. Obsługa rozdzielnic odbywa się ze wspólnego korytarza wewnątrz stacji.

Zalety stacji

 • Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu do rozdzielnic SN i nn ze wspólnego korytarza obsługi wewnątrz stacji.
 • Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu klasy B35, co przy zachowaniu 10 cm grubości ścian stanowi prostą, wytrzymałą konstrukcję o doskonałych parametrach cieplnych i wilgotnościowych (nie występuje zjawisko roszenia ścian wewnątrz stacji).
 • Forma architektoniczna stacji (kształt dachu, wykończenie elewacji, kolorystyka) wykonywana jest według życzeń klientów.
 • Nowoczesność rozwiązań konstrukcyjnych polegających na zastosowaniu:
  • zminiaturyzowanej rozdzielnicy SN w izolacji stałopowietrznej z izolatorami reaktancyjnymi lub w izolacji SF6,
  • możliwości podłączenia kabli SN w izolacji olejowej lub polietylowej,
  • przystosowaniu do pomiaru obciążenia w poszczególnych odpływach nn przy użyciu aparatury przenośnej,
  • zastosowanie monolitycznego żelbetowego fundamentu uwzględniającego swoimi wymiarami strefę przemarzania gruntu, powoduje prostotę montażu całej stacji oraz zdecydowanie obniża koszty robót ziemnych i przygotowawczych,
  • usytuowaniu przepustów kablowych w dolnej części fundamentu, umożliwiających łatwe wprowadzenie kabli SN i nn,
  • istnieje możliwość dodatkowego wyposażenia stacji w ograniczniki przepięć i baterię kondensatorów.
 • Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.
 • Krótki czas instalacji. Stacja dostarczona jest w stanie zmontowanym, wymaga jedynie wstawienia transformatora i podłączenia kabli.

Dane techniczne

moc znamionowa stacjido 2 000 kVA
częstotliwość / liczba faz50 Hz / 3
klasa obudowy10
stopień ochrony obudowyIP43
Odporność na łuk wewnętrznyIAC-AB-16kA-1s
długość4 300 mm
szerokość2 600 mm
(3 000 mm)*
wysokość2 525 mm
(2 920 mm)*
wysokość fundamentu800 mm
masa stacji bez transformatora14 800 kg
(17 000 kg)*
Strona SN
napięcie znamionowedo 24 kV
prąd znamionowy ciągły:
– szyn zbiorczych
– pól liniowych
– pola transformatorowego (izolacja powietrzna)
– pola transformatorowego (izolacja gazowa)

do 630 A
do 630 A
do 80 A
200 A
prąd znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pól liniowychdo 20 kA
prąd znamionowy szczyt. szyn zbiorczych i pól liniowychdo 50 kA
Strona nN
napięcie znamionowe420 V
napięcie izolacji690 V
prąd znamionowy ciągłydo 4 000 A
prąd znamionowy 1 – sek. obwodu głównegodo 50 kA
prąd znamionowy szczytowy obwodu głównegodo 105 kA

Stacja posiada Certyfikat Zgodności nr 030/2015 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.