Prefabrykowana stacja transformatorowa typu STMCp (Compact) najczęściej występuje w wersji przemieszczalnej. Przeznaczona jest do
zasilania pierścieniowego odbiorców z sieci kablowej 15 lub 20kV. W wykonaniu stacjonarnym może mieć zastosowanie jako miejska stacja transformatorowa, stacja do zasilania małych przedsiębiorstw, gospodarstw, a w wykonaniu przesuwnym do zasilania placów budów. Głównym elementem konstrukcyjnym stacji jest stalowa rama. Do niej są przykręcone cztery ramy pionowe dzielące stacje na trzy części. Dwie środkowe ramy wraz z bocznymi osłonami wentylacyjnymi tworzą komorę transformatora. Dwie pozostałe części stacji (pomieszczenia rozdzielnic SN i nN) są osłonięte drzwiami z boków i od czoła oraz płaskimi dachami.

Układ elektryczny stacji stanowią trzy bloki funkcjonalne:
– rozdzielnica SN (w układzie przelotowym lub końcowym),
– transformator,
– rozdzielnica nN.

Bloki rozdzielnicy średniego i niskiego napięcia stanowią samodzielną konstrukcję montowaną w obudowie stacji. Swobodny dostęp z trzech stron do rozdzielnic ułatwia ich okresowy przegląd i konserwację aparatury. W przypadku większej awarii możliwa jest szybka wymiana całego bloku rozdzielnicy SN i nn. Prefabrykowany fundament betonowy stosowany do stacji stacjonarnej STMC jak również prefabrykowane stalowe podstawy pozostałych stacji posiadają zabezpieczenie komory transformatora przed awaryjnym wyciekiem oleju w postaci szczelnej miski olejowej o pojemności 100% oleju transformatora największej mocy. Stacje mogą być wyposażone w kondesatory do kompensacji mocy biernej jak również w odgromniki. Montaż transformatora odbywa się od góry stacji po zdjęciu dachu zakrywającego komorę transformatorową. Stacja przystosowana jest do zasilania kablowego, kablami o przekroju 240 mm2 w izolacji polietylenowej.

W stacji istnieje możliwość instalowania transformatorów olejowych bez konserwatora oleju.
Konstrukcja stacji jest ocynkowana i malowana, co zapewnia odporność na korozję przez okres minimum 10 lat.

Zalety stacji

  • Małogabarytowość dzięki zastosowaniu nowej aparatury SN i nn o małych rozmiarach.
  • Wielowariantowość w zakresie wyposażenia elektrycznego i budowy konstrukcyjnej:
    – stacja STMC, stacjonarna, posadowiona na fundamencie betonowym,
    – stacja STMC-t, tymczasowa posadowiona na fundamencie metalowym przystosowana do niewielkich przemieszczeń (przesunięć w terenie),
    – stacja STMC-p, przystosowana do pomiaru po stronie nN posadowiona na fundamencie metalowym.
  • Niewielki ciężar oraz pełna prefabrykacja pozwala na uruchomienie stacji bezpośrednio po jej ustawieniu i zmontowaniu transformatora.

Dane techniczne

moc znamionowa stacjido 630 kVA
częstotliwość / liczba faz50 Hz / 3
stopień ochrony obudowyIP43
długość3 770 mm
szerokość2 150 mm
wysokość1 945 mm
Strona SN
napięcie znamionowedo 24 kV
prąd znamionowy ciągły:
– szyn zbiorczych
– pól liniowych
– pola transformatorowego

400 A; 630 A
400 A; 630 A
40 A
prąd znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pól liniowychdo 16 kA
prąd znamionowy szczyt. szyn zbiorczych i pól liniowychdo 40 kA
Strona nN
napięcie znamionowe420 V
napięcie izolacji690 V
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pola transformatorowegodo 1 250 A
prąd znamionowy ciągły pól liniowychdo 630 A
prąd znamionowy 1 – sek. obwodu głównegodo 20 kA
prąd znamionowy szczytowy obwodu głównegodo 42 kA