Oferujemy projektowanie i wykonawstwo elektromontażowe w zakresie:

 • linie elektroenergetyczne kablowe oraz napowietrzne średniego i niskiego napięcia,
 • rozdzielnice napowietrzne i wnętrzowe do 110 kV włącznie,
 • instalacje wnętrzowe siłowe i oświetleniowe,
 • instalacje sieci strukturalnych i gwarantowanych,
 • instalacje telewizji przemysłowej,
 • układy pomiarowe, sterowania, sygnalizacji i AKP,
 • instalacje odgromowe, przeciwpożarowe i ochronne.

Ponadto wykonujemy:

 • próby napięciowe kabli i rozdzielnic w miejscu zainstalowania,
 • badania i regulację aparatury zabezpieczeniowej, kontrolnej i pomiarowej,
 • pełen zakres prac regulacyjno-pomiarowych urządzeń elektrycznych nowych i w eksploatacji,
 • pomiary rezystancji izolacji obwodów i urządzeń,
 • pomiary instalacji odgromowych i uziemiających,
 • pomiary ochrony przeciwporażeniowej.