Nasza firma oferuje profesjonalne i kompleksowe usługi elektroinstalacyjne, w tym wykonawstwo i projektowanie najwyższej jakości instalacji elektrycznych. W ramach naszych usług realizujemy budowę i modernizację linii elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych średniego i niskiego napięcia, a także rozdzielnie napowietrzne i wnętrzowe  do 110 kV włącznie.  Ponadto oferujemy instalacje sieci strukturalnych i gwarantowanych, instalacje wnętrzowe siłowe i oświetleniowe, jak też instalacje telewizji przemysłowej oparte na nowoczesnych technologiach. W ramach naszej oferty wykonujemy również instalacje odgromowe, przeciwpożarowe i ochronne, a także układy pomiarowe, sterowania, sygnalizacji i AKP.

Oprócz tego wykonujemy próby napięciowe kabli i rozdzielnic w miejscu ich zainstalowania oraz badania i regulację aparatury zabezpieczeniowej, kontrolnej i pomiarowej. Ponadto oferujemy pełen zakres prac regulacyjno-pomiarowych urządzeń elektrycznych, zarówno nowych, jak też będących już w eksploatacji, a także pomiary rezystancji izolacji obwodów i urządzeń, pomiary instalacji odgromowych i uziemiających, a także pomiary ochrony przeciwporażeniowej.