Wymuszalnik prądowy WP-1000 przeznaczony jest do sprawdzania od strony pierwotnej pomiarowych przekładników prądowych klasy 0,5 i 1 pracujących w układach półpośrednich i pośrednich służących do rozliczeń energii, sprawdzenia zabezpieczeniowych przekładników prądowych klasy 5P i 10P, czy też wstępnej oceny pomiarowych przekładników prądowych klasy 0,1, 0,2, 0,2S i 0,5S.