Obudowa złącza wykonana jest z żelbetonu klasy B35. Składa się z części nadziemnej i fundamentu – stanowiących monolit. Część nadziemna to trzy ściany żelbetowe, potrójne drzwi frontowe stalowe ocynkowane pokryte farbą lub drzwi aluminiowe oraz zdejmowalny dach z żelbetonu. Ściany pokryte są tynkiem na gładko lub tynkiem strukturalnym z powłoką malarską z farb akrylowych o dowolnej kolorystyce. Fundament zabezpieczony jest przed wilgocią Abizolem R. Umożliwia on wprowdzenie 3 linii kablowych przez otwory kablowe. Złącza przystosowane są do transportu samochodowego oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażone. Po ustawieniu w wykopie, wymagają jedynie podłączenia kabli SN i instalacji uziomowej do uziomu zewnętrznego. Złącze przeznaczone jest do ustawienia wolnostojącego.

Dane techniczne:

Częstotliwość50 Hz
Liczba faz3
Stopień ochrony obudowyIP43
Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrznyIAC-B-16 kA-1s
Napięcie znamionowe17,5kA; 24kA
Prąd znamionowy ciągły630 A
Prąd znamionowy 1-sek. szyn głównych12,5kA; 16kA
Prąd znamionowy szczytowy szyn głównych31,5kA; 40kA

Elewacja i schemat strukturalny

Schemat złącza ZKL-1,5P

Warunki środowiskowe

Złącze przeznaczone jest do instalowania napowietrznego w klimacie umiarkowanym /N/ wg PN- EN 60694:2004. Jako zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych obudowy zastosowano cynkowanie oraz malowanie podkładowe i nawierzchniowe. Istnieje również możliwość zastosowania ślusarki aluminiowej.


Złącza spełniają wymagania normy PN-EN 62271-202:2010.