Rozdzielnica nN typu ZMR

ZMR

Nowoczesny, modularny system niskonapięciowy, pełniący funkcje rozdzielnic i sterownic w miejscach rozdziału i odbioru energii elektrycznej.

zobacz